لیست قیمت تجهیزات نور پردازی

لیست قیمت انواع پروژکتور

پرژکتور خطی

 طول

تعداد

LED

 1وات

جنس بدنه  منبع تغذیه
کنترل قیمت به تومان
RGB 1متر 18 آلومینیوم ضد آب بیرونی 12 ولت
دارد 68000
 تک رنگ  1متر  10 آلومینیوم ضد آب داخلی
ندارد 48000

 

لیست قیمت انواع لوستر

اندازه

تعداد

LED

بزرگ

تعداد

LED

کوچک

جنس بدنه طرح روی لوستر  منبع تغذیه
قیمت به تومان

40 *40

cm

21 15 پلکسی قابل حکاکی 12 ولت
170000