دانلود نرم افزار

 

آیکون نرم افزار

نام نرم افزار

حجم نرم افزار

لینک دانلود

 

HD2013

4.24 MB

دانلود

HD2014

5.03 MB

دانلود

 

HD2016

28 MB

دانلود

 

HTshow

22MB

دانلود

توجه : رمز نرم افزار براي نصب و تنظيمات 168  ويا 88888 مي باشد  

       


آیکون نرم افزار

نام نرم افزار

حجم نرم افزار

لینک دانلود


 

تلاش آذر

14 MB

دانلود

 HDR

طیف دار ایرانی

6.2 MB

دانلود

 توجه : رمز نرم افزار تلاش آذر ta 168 می باشد
توجه :به دلیل بالا بودن حجم فیلم های پشت زمینه نرم افزارHDR نرم افزار فوق بدون پس زمینه در سایت قرار داده شده است . جهت ارسال نرم افزار روی لوح فشرده تماس بگیرید  فایل کانفیگ آماده برای برد کنترلر C1 :


نوع برد کنترلر

نوع ماژول

فایل کانفیگ

C1

2RGB 1/4 scan

دانلود

C1

3in1

دانلود

C1

RGB P10

دانلود

توجه : رمز فایل فشرده www.PLED.ir می باشد